Tên tài sản: Đất ở và tài sản khác gắn liền với đất là nhà ở tại địa chỉ: Số 09 Võ Văn Đặng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tại thửa đất số 107, tờ bản đồ số 184

1. Tài sản:

Đất ở và tài sản khác gắn liền với đất là nhà ở tại địa chỉ: Số 09 Võ Văn Đặng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tại thửa đất số 107, tờ bản đồ số 184

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 4.702.638.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm lẻ hai triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng).

3. Tiền đặt trước: 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng).   

4. Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản bán để thi hành bản án

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 12/03/2024 (trong giờ hành chính);

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 06/03/2024 đến hết ngày 08/03/2024, tại nơi có tài sản; Địa điểm: tại nơi có tài sản.

9. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.625.777.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 15/03/2024 tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT:  0236.625.777

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *