Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có Giấy chứng nhận số BO 663479, tại thửa đất 246, tờ bản đồ số 18, địa chỉ tổ 29 phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

1. Tài sản:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có Giấy chứng nhận số BO 663479, tại thửa đất 246, tờ bản đồ số 18, địa chỉ tổ 29 phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 19.156.493.162 đồng (Mười chín tỷ một trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn một trăm sáu mươi hai đồng). 

3. Tiền đặt trước: 1.915.649.000 đồng (Một tỷ chín trăm mười lăm triệu sáu trăm bốn mươi chín nghìn đồng) – tương đương 10% so với giá khởi điểm; 

4. Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự Thành Phố Đà Nẵng;

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản bán để thi hành bản án

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 13/12/2023 đến trước 16 giờ 30 ngày 02/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ lễ);

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 28/12/2023, tại nơi có tài sản;

9. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.625.777.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 05/01/2024 tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT:  0236.625.777

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *