Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 164, tờ bản đồ số: 224, địa chỉ thửa đất: Lô 38 KDC thu nhập thấp, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

1. Tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 164, tờ bản đồ số: 224, địa chỉ thửa đất: Lô 38 KDC thu nhập thấp, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 3.632.890.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng).

3. Tiền đặt trước: 726.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi sáu triệu đồng);

4. Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản bán để thi hành bản án

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 06/12/2023 đến 16 giờ 30 ngày 25/12/2023 (trong giờ hành chính);

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 20/12/2023, 21/12/2023 đến ngày 22/12/2023 (trong giờ hành chính); Địa điểm: tại nơi có tài sản.

9. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.625.777.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 30 ngày 28/12/2023 tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT:  0236.625.777

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *