Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 230, Tờ bản đồ số: 78, diện tích đất: 191,8 m2, địa chỉ thửa đất: Số 01 – 03 đường Bàu Năng 8, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

1. Tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 230, Tờ bản đồ số: 78, diện tích đất: 191,8 m2, địa chỉ thửa đất: Số 01 – 03 đường Bàu Năng 8, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 9.842.050.038 đồng (Chín tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, không trăm năm mươi nghìn, không trăm ba mươi tám đồng).

3. Tiền đặt trước:1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng);

4. Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản bán để thi hành bản án

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 06/12/2023 đến trước 16 giờ 30 ngày 25/12/2023 (trong giờ hành chính);

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 20/12/2023, 21/12/2023 đến ngày 22/12/2023 (trong giờ hành chính); Địa điểm: tại nơi có tài sản.

9. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.625.777.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 10 giờ 00 ngày 28/12/2023 tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT:  0236.625.777

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *