Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 169, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Số 61 Hoàng Tích Trí, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

1. Tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 169, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: Số 61 Hoàng Tích Trí, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 5.669.632.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm ba mươi hai ngàn đồng).

3. Tiền đặt trước: 1.133.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm ba mươi ba triệu đồng)    

4. Người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản bán để thi hành bản án

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 14/12/2023 đến trước 16 giờ 30 ngày 09/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghĩ lễ);

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày 03/01/2024, 04/01/2024 đến ngày 05/01/2024 (trong giờ hành chính); Địa điểm: tại nơi có tài sản.

9. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.625.777.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 30 ngày 12/01/2024 tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT:  0236.625.777

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *