Tên tài sản: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng theo các Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Agribank Chi nhánh Hải Châu (nay là Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng) và Công ty TNHH TM &DV Lắp máy Miền Nam.

1. Tài sản:

1. Tài sản:

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng theo các Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Agribank Chi nhánh Hải Châu (nay là Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng) và Công ty TNHH TM &DV Lắp máy Miền Nam.

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 246.884.803.556 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu tỷ tám trăm tám mươi bốn triệu tám trăm lẻ ba nghìn năm trăm năm mươi sáu đồng).

3. Tiền đặt trước: 24.688.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, sáu trăm tám mươi tám triệu đồng )

4. Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Đà Nẵng

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký: Liên tục từ ngày 06/12/2023 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 11/12/2023 (trong giờ hành chính)

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 07/12/2023 và ngày 08/12/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

9. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.625.777.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 13/12/2023. tại Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Cty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT:  0236.625.777

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *